Даслаць навіну
Знайсці
2
Ляксей / адказаць
01.11.2019 / 15:50
Дзякуй!
35
Казімер / адказаць
01.11.2019 / 15:55
"Адсправаздачыўся" - адразу відаць, што канструкцыя штучная. За часамі незалежнасьці (ВКЛ), мабыць, сказалі б "здаў лічбу" (слова "лічба" ў адным з значэньняў ёсьць "справаздачай")
2
Мікола / адказаць
01.11.2019 / 15:56
Жыве !
1
Ales' / адказаць
01.11.2019 / 16:22
Дзякуй, Зміцер.
У адрозненне ад нашай дзяржавы даў справаздачу.
25
шлёма / адказаць
01.11.2019 / 16:46
Зрабиу справаздачу па рахунку за Курапсты.
54
Чеснок / адказаць
01.11.2019 / 17:08
Чеки покажи, а то цифры нарисовать, чтобы сошлось, может любой!
5
счётчик Гейгера / адказаць
01.11.2019 / 17:46
Конкретный шаг. Люди начнут доверять и дело пойдёт.И вообще, если бы меня спросили кому можно доверять "золото партии" я бы ответил Позьняку и Дашкевичу, Северинцу... Больше не знаю Никого...
PS/ а вот когда ( а когда-нибудь всё равно заставим) отчитается за свою политическую "деятельность 1997-2016 гг.  " Адбеливацель М.? Вот вопросик.
30
mikola ramanau / адказаць
01.11.2019 / 18:30
navosta geta rabic? Perad kim ? Moza astatnim(hto ni byu u Krapatah) geta ne cikava !
28
Litvin z Pinska / адказаць
01.11.2019 / 18:49
Змагарам за беларушчыну ня веру!
21
спадар Стась. Сaюз ПравЫх Сiлay Беларусi (CПСБ) / адказаць
01.11.2019 / 19:22
Прапаную чарговы хайп! Ладзiм танцы на Кальварыйскiх Могiлках!Галоунае: не забыцца на справаздачу! Як, спадар Дашкевiч? Включаю трансляцыю: Тодар сьпявае "Дзе мой край?" ля Курапацкiх крыжоу!!! Зьмiтро, вы там часам дахам не пасунулiся на месцы забойствау i пахаванняу людзей, месцы смутку i жалю, сьпяваць песнi?!!! Хрысцiянiн? I чаго ГЭТА НIXTO НЕ ЗАУВАЖАЕ?!!!! Ганьба! Звар'яцелi зусiм! Даруй Божа...
3
Вецер валос. / адказаць
01.11.2019 / 19:44
ПАважаю Зміцера!!!
11
спадар Стась. Сaюз ПравЫх Сiлay Беларусi (CПСБ) / адказаць
02.11.2019 / 06:11
У дадатак: ДЗМIТРО, ЧЫМ ВЫ АДРОЗЬНЕВАЕЦЕСЯ АД "ПАЕДЗЕМ ПАЯДЗIМ"? Што перашкаджае зрабiць добрае сьвята у Дзень утварэння Першай Беларускай Дзяржавы? Там ужо Дывыдзька напэуна новы трыллер мiксуе пра трыклятых нацыяналiстау...а ужо ... трыклятыя, бо небеспадстауна!!! "Поздравляю, Шарик! Ты - балбес!"(с) Раю займацца дрэвамi!
7
спадар Стась. Сaюз ПравЫх Сiлay Беларусi (CПСБ) / адказаць
02.11.2019 / 06:59
Litvin z Pinska, гэта не за беларусау, даруйце! Гэта за уласныя амбiцыi i нянавiсьць да "мас..лёу", у той момант, калi трэба яднацца дый нагадваць простым па за палiтыкай людзям, якiя пакутваюць праз дрэнных узровень жыцця, што мы - АДЗIНЫ НАРОД БЕЛАРУСКI, што мы не шукаем ворагау, а шукаем сяброу, iмкнемся да Братэрства, Роунасьцi, Свабоды, адмауляем варожае стауленне да людзей, гвалт, забойства, РАЗАМ та Назаужды!!!, Наш клюб экзгiбiцыянiстау- правакатарау шукае сабе прыгод!!! Як толькi не здекваюцца над БЧБ i Пагоня нашыя прадпрымальнiкi!!! Калi мне сябры першы раз у жыццi падарылi цiшотку з Пагоня я апранау як з гонар, быццам бы атрымаць Ордэн Пашаев, а цяпер... усё ГэБ'ё на папойках у клюбах апранае... Але, якаясьцi таталiтарная сэкта, з абмежаваным доступами!!! Жах!!! Але ПРАЧНIЦЕСЯ!!! А, Алексiевiч, напэуна, увогуле... Камунiст...- Як не хапае парэшткау Ульянава!!!, Трэба знайсьцi сабе новые МОЩИ, з беларускай зямлi, якая (Беларуская Зямля) сама не ведалa што да яе так зьвярталiся паустанцы, якiя выходзiлi супраць iлжывага, несправядлвага манэру, так званай "адмены прыгонннага права... Першае падпiсала зварот... Я разчараваны!!! Выбачайце, вже не можу... Дзеля кого усё гэта?!!! У мяне складаецца уражанне, мусiць памылковае, быццам мы Масква па сваiм любым каналам фiнансуе сапсаванае вобраза беларуса, каб мець падставы для "вызвалення Беларусi ад жыдамасонабендэрапiндосазмагароу!!! Бо, я не разумею, як ГОДНЫ БЕЛАРУС мусiць быць такiм неуважлiвым у дачыненнi да памяцi продкау i да сваёй Радзiмы: да БЕЛАРУСКАЙ НАЦЫI.
7
спадар Стась. Сaюз ПравЫх Сiлay Беларусi (CПСБ) / адказаць
02.11.2019 / 07:04
Вецер валос., я - таксама.Змiцер - вельмi вопытны перкусiянiст гурта "Лiты Талер". Вельмiпазiтыуны хлапец, амаль што ДзяржБяспечца...
1
Нярускі / адказаць
02.11.2019 / 10:20
Litvin z Pinska,а каму ты верыш? 
1
вусцішны троль / адказаць
02.11.2019 / 11:21
Павылазілі СПСБэшныя пачвары ды лукавыя халуі.
8
спадар Стась. Сaюз ПравЫх Сiлay Беларусi (CПСБ) / адказаць
02.11.2019 / 12:07
Выбачайце, калi ласка, паважаная рэдакцыю! Дзякую вам за публiкацыю маiх паведамленне! Вельмi прыемна! Але, мне непрыемны наступны момант, якi не зьвязаны з вамi: Назiраючы за рэдакцыей чытачоу, я апынаюся зьбентэжынам стане. Што здарылася з грамацтвам?!!! Я шмат словау напiсау, дастаткова выказвауся, прадэманстравау маю пазiцыю, але напэуна мяне увогуле не паразумелi!!! Асноунай мэссэдж: НЕЛЬГА КАБ НА МЕСЦЫ ДЗЕ ЗАБIВАЛI БЕЛАРУСАУ, ДЗЕ НЕВЯДОМА ДАКЛАДНА КОЛЬКI ПАХАВАНА ПАД ЗЯМЛЁЙ ЛЮДЗЕЙ ГРАЦЬ НА ГIТАРЫ, СЬПЯВАЦЬ СУЧАСНЫЯ ПЕСЬНI (вершы Уладзiмiра Караткевiча неякiм чынам не зьвязаны з трагедыяй прыканца 30-х гг.), ВЫКРЫКВАЦЬ ЛОЗУНГI !!! Гэта месца трагедыi, болю i жалю, а не месца дзе трэба ладзiць мастацкiя i палiтычныя iмпрэзы!!! Спакой, цiшыня, ускладанне кветак, вершы загiнулых мастакоу беларускага слова. Прыбярыцеся на гэтай тэррыторыi перад гэтым Вечарам Памяцi... Мусiць Я НЕШТА ПЕРАБЛЫТАУ?!! Хрысцiянe НIКОЛI так не рабiлi!!! Проста жах!!! У выданнi, дзякуючы якому стваралася БЕЛАРУСКАЯ НАЦЫЯ не засталося чытачоу з тымi першапачатковымi беларускiмi каштоунаcьцямi i рэлiгiйнымi у тым лiку... Мусiць нехта палiчыу, што мне не да спадобы спадар цясляр? Даруйце, калi я першы раз з iм сутыкненн, я паглядз на гэтага энэргiчнага чалавека з захапленнем (восень 2014). Але ягоныя грамцкiя рухi я не бачу эфектыунымi, бо яны накiраваны не у тый бок, на мой суб'ектыуны погляд - не на паляпшэння становiшча у краiне! А гэты учынак - т. зв. вечар памяцi загiнулых... У мяне няма словау... Даруйце маю эмацыйнасьць. Проста, дзе сярод большасьцi прыхiльнiкау беларускай iдэi тыя, дзеля каго мушу ахвяраваць сваiмi уласнымi iнтарэсамi?!!! Генадзь Хведаравiч, дзякую вам за добрыя словы! Яны стоадсоткава вызначылi мае жыццевыя прыярытэты, але цепяр, апасля таго як я атрымаць дастаткова падзяку (у Магiлёве у маршруты, мяне увогуле паклiкалi"хахлом" якi нсумысна гамонiць за грошы па-беларуску, дый заклiкае невядома да чаго) толькi узгадваю словы улюблэнага Максiма з "Эмiгранцкай песнi"... Грамацтва?
2
спадар Стась. Сaюз ПравЫх Сiлay Беларусi (CПСБ) / адказаць
02.11.2019 / 12:30
Даруйце, Бог усё бачыць. Няма больш на каго спадзявацца... Максiм накiроувау свае вершы да Луцкевiчау. Яго падрымау Палуян... Дазвольце узгадаць i наш настрой у 2015 годзе, не самасьцверджання дзеля, а а спробы дагрукацца для: Разам крочым па сьвеце, Дый шукаем прытулак... Усьмiхаюцца дзецi: Сонца - наш падарунак! Наш'я зоры зьзiяюць! Не сталеюць усе мары, Жонкi вернасьць нам дбаюць... Сонца пераможа хмары! Мы нясем сваю годнасьць, Мы - адданыя Радзiме! Вецер дзьме нам у вочы... Бог Магутны успрыме! Не пужаемся сьмерцi, Бо, упэуненыя у справе! Ва у нас сёння паверце, Дый... Будзьма Ласкавы!!! Не пакiньце нас побач Ва успамiнах дазволу! Узгадаем наш рух - Неспыняльнае кола! Уздымайся Вялiка ЛIтва! Надыйшоу час узьняуся! Будзьма разам змагацца... За культуру, дзетак, дый мастацтва! (Мае падзякi шчыраму беларускаму рамесьнiку, за рэдактаванне гэтага верша - сьпева)
Каб пакінуць каментар, калі ласка, актывуйце JavaScript у наладах свайго браўзера