Даслаць навіну
Знайсці
5
Janusz / адказаць
15.10.2019 / 13:01
Вось кiм лiчыць жыхарам Панямоння, старой Лiтвы, Гедымiна, калi усё наваколле у тыя часы было яшчэ балцкiм, а славянскiм у асноуным горад? У лбараторыю пэуна трэба icцi кроу здаваць, бо толькi там скажуць прауду: цi ты патомственны славянскi месцiч, цi патомак балцкiх калгаснiкау, i бяда калi мяшанец. Шкада канешне, што Гедымiн ня ведау, што ён жыве на землях будучай вялiкай еурапескай краiны Беларусi. Яму б трэба было ведаць, што ён аказваецца не мае тут анiякiх правоу. Што усе гэтыя землi, дзе 1000 гадоу жылi ягоныя продкi, ён павiнен падарыць продкам будучых заходнерусау цi беларусау беласточчыны, каб iхныя патомкi яго потым ня дай божа не назвалi акупантам. 
1
ГАД / адказаць
15.10.2019 / 13:02
Цiкава!Але вельмi сумна, што у кагосць узнiкаюць такiя думкi.I я б параiу такiм людзям прывесцi прыклады ,папершае, якiх-небудзь краiн, багатых на гiсторыю, дзе адбывалася iнакш. Англiя???Франция???Можа Iталiя, Германiя i г.д???
2
Жвір / адказаць
15.10.2019 / 13:42
Мова законаў дзяржавы найлепш сьведчыць хто быў раб у ВКЛ, а хто гаспадар. 

Нехта тут пра інтэграцыю павёў. Якая інтэграцыя, зь кім ? У той час на тэрыторыі сучаснай Ліетувы не было ніводнага буйнога горада, не былі развіты рамёствы, ня быў развіты гандль (а ўзгадайце, якія знаходкі, узрост ды іхнае паходжаньне, былі знойдзены ў Наваградку !), тэрыторыя была пад панаваньнем Ордэнаў, а пераважная большасьць насельніцтва не была яшчэ нават хрышчана... Якая магла быць у такім выпадку "інтэграцыя", ды яшчэ т.з. "заваёўная", з боку мясцовасьці з непараўнальна ніжэйшым узроўнем цывілізацыйнага разьвіцьця ??? Зусім з дуба рухнулі ???
2
Жвір / адказаць
15.10.2019 / 13:50
Janusz
Вось кiм лiчыць жыхарам Панямоння, старой Лiтвы, Гедымiна, калi усё наваколле у тыя часы было яшчэ балцкiм
Археалагічныя дасьледваньні пад Крэва не выявілі ніякіх (!) прыкметаў балтаў на ўзроўні 11 ст., задоўга да ВКЛ, але спрэс славянскую прысутнасьць... І сама па-сабе балцкасьць не азначае літоўскасьць. Жамойты таксама балты, латышы -  балты, аўкштоты -  балты...
5
Трактарыст-максімаліст / адказаць
15.10.2019 / 13:51
Несцераў,
З такім жа поспехам можна ўхваляць Сталіна за тое, што ў 39-м сабраў беларускія землі з аскепкаў у адно цэлае. Давайце тады мо' помнік Сталіну на цэнтральнай плошчы Менску засандалім? Слабо, адраджэнцы?
Па-першае, Сталін не даў беларусам незалежнай дзяржавы якой было ВКЛ. Па-другое, аб'яднанне БССР не паўплывала на фармаванне беларускагна этнасу, таму што к гэтаму часу беларускі этнас ўжо сфарміраваўся. І сфарміраваўся ён дзякуючы Гедыміну і ВКЛ. А калі этнас сфарміраваўся, пасталеў, укараніўся, то як ты яго не дзялі паміж дзяржавамі, ён ўсё роўна застанецца асобным этнасам. Няўжо прыйдзецца на пальцах тлумачыць такія простыя і відавочныя рэчы? Гедымін, гэта бацька будучага беларускага этнасу і беларускай дзяржаўнасці. Калі б Гедыцмін не аб'яднаў беларусаў у 14-стагоддзі, то сёння тут жылі б адно маскавіты, русіны-украінцы ды немцы.


2
Юзік Крулеўскі / адказаць
15.10.2019 / 15:09
Кажыма праўду,

На жаль, створанае беларусамі-ліЦвінамі знішчылі вырачэнцы «ліТвіны» (pl. litwiny).


Слова "літвін" паходзіць не з польскай мовы, а -- са старанямецкай, як і імя Альгерд (па-нашаму Усяслаў). 

У чэхіі ёсць горад Літвінаў, які ў старажытнасці называўся Лютвінаў.  Адчуваеце, зноў жа назва пераклікаецца з люцічамі-літвінамі і Лютва-Літва?

Як чэхі самі тлумачаць этымалогію назвы Літвінаў (Лютвінаў)?

Самое старое упоминание датируется 1352 годом под названием Lutwinow . Слово происходит от сочетания древнегерманских слов liut - «люди» и wini - «друг», то есть Liutwin . От него произошло чешское имя L'utvín, позже Litvínov.  Первоначально было два поселения - Верхний и Нижний Литвинов с крепостями.
Калі пачалося анямечванне Чэхіі, то Літвінаў атрымаў назву Leutensdorf з амаль тым жа сэнсам Людзі+вёска.
Я ўжо не кажу пра тое, што болш за 100 назваў паселішчаў Беларусі дублюе назвы паселішчаў Мекленбургіі -- Pastowe-Паставы; Lepel-Лепель; Gamehl-Гомель; Neschwitz-Нясвіж; Rakow-Ракаў...Не праўду ты кажаш, а вешаеш лапшу наіўным, а такіх на НН няма, а ёсць яшчэ тролі, якія на гэтым  яшчэ і зарабляюць!
1
Жвір / адказаць
15.10.2019 / 15:40
Трактарыст-максімаліст,
Калі б Гедыцмін не аб'яднаў беларусаў у 14-стагоддзі
Аб'яднаў не Гедымін, а тыя аб'ектыўныя ўмовы, якія склаліся цягам 12-13 ст. Поўдзень (Кіеў) быў пад татарамі, выхад да Балтыкі пераходзіў пад кантроль германцаў. Цалкам змяніліся, счэзлі, тыя ўмовы існаваньня, якія звыкла ўзбагачалі й мацавалі, давалі грунт, беларускім княствам. Гэта прымусіла аб'ядноўвацца. Новая дзяржава, Літва, склалася з беларускіх княстваў, і ўжо гэтая дзяржава ў далейшым аб'ядноўвала так званыя балцкія тэрыторыі (а не наадварот), і дамаглася іхнага ўключэньня ў свой склад толькі пасьля Грунвальда.
4
Janusz / адказаць
15.10.2019 / 15:46
Жвір,шаноуны, яшчэ у 19-ст. на Наваградчыне iснавалi балцкiя вёскi, а вы мне пра 11ст. кажаце. Не сьмяшыце людзей. Кiм быу Мiндоуг, Войшалк, Давыд Гарадзенкскi, нават той жа Андрэй Полацкi? Гэта балты па крывi. Куды дзелiся яцьвягi, якiя насялялi вялiзныя абшары ад Панямоння да Падляшша? На закупы выехалi? Вы мне пра Крэва кажаце? Ну дык i у Наваградку толькi славянскiя парэшткi знойдзены, i у Вiльнi. Балцкiя гарады з'явiлicя нашмат пазней славянскiх. Пра раскопкi курганоу вы чамусцi не згадваеце, а там зусiм iншая гiсторыя. Наваградак хто заснавау? Яраслау. Звычайны каланiяльны горад, якi апасля стау галоуным у Лiтве. I як заусёды гэта бывае, гарадская мова i культура апаноувае усё навакольнае асяроддзе, Аляксандр Рыгоравiч вам падкажа. Гедымiн не мог заваёуваць мiгрантау, якiмi былi славяне, гэдак жа як i Меркель не заваёувае туркау у Нямеччыне. Панямонне было гiстарычнай часткай балцкага сусьвету як i Аукштота i Жамойць. I да Русi яно адыйшло толькi у складзе ВКЛ дзякуючы такiм вось заваёунiкам як Гедымiн. 
8
Кажыма праўду / адказаць
15.10.2019 / 16:09
Юзік Крулеўскі, во-во, «люЦічы». Адкуль жа ў «ліТвінах» узяўся гук «Т»? Вядома ж, ад паноў. А па-нашаму, па-беларуску, усё правільна – «ліЦвіны». Навошта вы бароніце панскіх халуёў, якія ўсчапілі на сябе перакручаную на панскі лад мянушку «ліТвіны» (pl. «litwiny)? Мабыць ужо здабыўшы картку здрадніка ды таксама ўлеглі ў лёкайства?
11
Геннадий / адказаць
15.10.2019 / 16:40
дядька, В городах почти не было вообще белорусов. Согласно переписи 1897года в городе Вильно белорусы и литовцы составляют незначительную долю населения (4% и 2% соответственно), в то время как преобладающими этноязыковыми группами оказываются евреи (61 847 чел., или 40 %), поляки (47 795 чел., или 31%) и великорусы (30 967, или 20%). Подобная картина была характерна для многих крупных центрально- и восточноевропейских городов того периода (Львов, Рига, Прага и пр.), в населении которых преобладали представители торгово-ремесленного и привилегированного сословий, этническая принадлежность которых зачастую отличалась от основной массы крестьянского населения региона. 
0
Жвір / адказаць
15.10.2019 / 17:00
Janusz, не было й няма ніякіх балтаў "па-крыві". Назва "балты" -  гэта моўная супольнасьць, а не этнічная. 
Кiм быу Мiндоуг, Войшалк, Давыд Гарадзенкскi, нават той жа Андрэй Полацкi?
Тым быў, кім ёсьць беларусы. На момант утварэньня ВКЛ балты ўжо былі цалкам асыміляваныя славянамі. Выспы балцкага насельніцтва маглі заставацца, але ня выспы давалі князёў ды эліты...
На закупы выехалi?
Паўтараю:  былі асыміляваныя славянамі... Таму й мова Літвы -  старабеларуская мова, а не балцкая, якое вам шчэ цьвержаньне трэба ?
0
дядька / адказаць
15.10.2019 / 17:02
Геннадий,
осталось написать национальный состав хотя бы одного города Вильня на протяжении предыдущих хотя бы 5 веков. 
 
4
дядька / адказаць
15.10.2019 / 17:05
Геннадий,Но куда же из Вильни делись беларусы, и откуда в бывшей столице ВКЛ столько поляков и, особенно, россиян? Объясняется всё довольно просто.После присоединения Речи Посполитой, земли ВКЛ оказались в составе Российской Империи. Но наши литвины не смирились с этим, и во время 1812-го года попытались под покровительством Наполеона восстановить независимость своей страны. После данной неудачи была попытка восстания 1830-1831-го года. Царский режим понял, что литвины не успокоятся, и в ход пошли контрмеры: закрыт Виленский университет, уничтожено униатство, прекращено действие 3-его Статута ВКЛ. Множество шляхты было поставлено перед ультиматумом — либо продавайте всё и валите на Запад, либо вы лишаетесь дворянского статуса. Таким образом, царизм сделал всё, чтобы уничтожить все возможности для возрождения ВКЛ.
Статут ВКЛ 1588-го года действовал на наших землях вплоть до 1840-го года
Затем в ход пошла тактика «разделяй и влавствуй». Католиков-литвинов стали записывать как поляков, что последним было очень выгодно и приятно. Большинство униатов перегнали в православие, после чего стали их активно русифицировать. Оставшимся начали навязывать понятие «беларус». А историю ВКЛ через время начали втюхивать современной Литве (Летуве).Но тут через 30 лет выросло новое поколение, созрело новое восстание, и Константин Калиновский сделал ставку против царского режима не на противоречиях, а на объединении. «Мы беларусы, да? Тогда свободу и независимость Беларуси!«. Началось легендарное восстание 1863-1864 годов.
У Российской Империи вновь нехило бомбануло, и после подавления восстания чистки только усиливаются. В Вильне массово восстанавливают старые и строят новые православные храмы, город наполняется сильнейшим военным гарнизоном, полицией, царской администрацией. Вот вам и 20,9% «великоросов» в 1897 году. 
0
Жвір / адказаць
15.10.2019 / 17:07
Janusz
Наваградак хто заснавау? Яраслау.
Лухта й невуцтва. Наваградак ўпершыню ўзгадваецца ў летапісу, з паходам Яраслава "на Літву" ! А ня быў заснаваны Яраславам. Знаходкі ж былі больш старажытныя.
2
Жвір / адказаць
15.10.2019 / 17:22
Наваградак быў заможным горадам рамесснікаў, гандляваў з Бізантыяй, Скандынавіяй, Заходняй Эўропай, Усходам. Пра ўсё гэта сьведчаць археалагічныя знаходкі. У балтаў аўкштотаў-жмудаў нават блізка нічога падобнага не было, якая стуль магла быць "інтэграцыя",.."захопніцкая" ??? Празь тагачасны росквіт Наваградка, багацьце й вядомасьць, Міндоўг пачынаў аб'яднаньне Літвы менавіта з Наваградка.

Полацк, Пінск, Тураў... Усе тагачасныя гарады па сваім узроўні былі проста недасяжнымі нябёсамі для тых памянёных "інтэгратараў". 
0
Трактарыст-максімаліст / адказаць
15.10.2019 / 17:47
Геннадий,
Согласно переписи в 19-м вее не было иранцев и наооборот, в 20-м веке не было персов. И что из этого следует? А нихрена! Александр Великий, он кто? Македонец? Ась? Может выйдёшь в защиту Северной Македони, которая до Греция как пришей к одному месту рукав? Ах вы махляры!
0
Василиса / адказаць
15.10.2019 / 18:46
Што б вы тут не выдумляли , а я Беларус! Што было , тое сплыло.... Беларусь засталася.Адчуваеш сябе Беларусам , то ты и Беларус. Унуку 7 гадкоу , а ен пайшоу у роднамоуны клас. И кропка.
3
Юзік Крулеўскі / адказаць
15.10.2019 / 19:31
Кажыма праўду,

Вы хворы на галаву чалавек! А можа прыкідваецеся, выконваеце сваю місію -- закасіць пад дурачка і іншых прадставіць такімі.

«люЦічы». Адкуль жа ў «ліТвінах» узяўся гук «Т»?

Ну, ясна, адкуль! Ды адтуль, як  запісаць, напрыклад, Витебск ці Віцебск. Ці литвин або ліцвін, ці літвін ад слова Літва. 

Паслухай, юны бэрэсээмавец! Я табе прысягу не даваў, каб называць мяне здраднікам! Паасцярожней з выказваннямі! Гэта -- па-першае, па-другое -- мне картка здрадніка паляка ніколі не свеціць, бо бацькі мае паходзяць з Полаччыны і не жылі пры "панскай" Польшчы. І шмат маіх знаёмых, якія рэальна маюць права на яе атрыманне,  і вольна размаўляюць па-польску -- яе прынцыпова не бралі, бо лічуць сябе беларусамі.
17
Черная Русь / адказаць
15.10.2019 / 21:04
Еще один "историк".. когда уже дойдет до всех, что у нас одна общая история с Россией и Украиной. Да  наши князья все воевали  друг с другом, и помогали против общих врагов.. Ягайло продал нас полякам.. а потом мы вернулись к себе.. мы, такие же имперцы, как и великороссы..мы, государствообразующий народ.................................... "але мы паляки"?
2
Жвір / адказаць
15.10.2019 / 21:56
Черная Русь, агульнаю з расейскай гісторыя зрабілася толькі ў заваяваных Расеяй терыторыях ВКЛ... ды й то, толькі з моманту іх адарваньня ад Літвы... 
11
Valadzimir / адказаць
15.10.2019 / 22:16
// Жвір пісаў 15.10.2019 / 17:00 ... На момант утварэньня ВКЛ балты ўжо былі цалкам асыміляваныя славянамі. Выспы балцкага насельніцтва маглі заставацца, але ня выспы давалі князёў ды эліты...Паўтараю:  былі асыміляваныя славянамі... Таму й мова Літвы -  старабеларуская мова, а не балцкая, якое вам шчэ цьвержаньне трэба ? // ..........................................................................................................................
Дык можа Вы ведаеце, як тлумачыцца назва Літва? І чаму у "асіміляваных" славянамі літоўскіх князёў такія яўна не славянскія імёны? І чаму "балты" ліетувісы гэтаксама, як і беларусы, не могуць патлумачыць ні назва Літва, ні імёнаў літоўскіх князёў?
7
Алесь Белы / адказаць
15.10.2019 / 22:43
Пазіцыя Латышонка наскрозь ілжывая і крывадушная

па-першае, яна непаслядоўнае. У ягонай кнізе "Нацыянальнасць - беларус" можна знайсці процьму рэверансаў у бок ВКЛ, часам аж да таго што ён замілоўваецца дзецьмі якія намалявалі здаецца Кежгайлаў - чыстых літоўцаў - з б-ч-б сцяжком і кажа "нам то цяжка гэта прыняць але дзеці ўжо ў сваім сэрцы ўсё гэта прынялі і інтэгравалі" - неяк так. І Каліноўскі з Каяловічам у яго абодва шчырыя беларусы, толькі кожны па свойму. Але як настрой зменіцца, дык ужо і рабаўладальнікі тыя Кяжгайлы і Сапегі нават непатрэбныя, чыста русінскі род.

Па-другое, хіба БССР з яе калгасамі - гэта не рабаўладанне? А сучасная РБ ў значнай ступені, у тых самых калгасах, у спробе ўвесці рабства ў дрэваапрацоўцы? але гэтае рабства, пад беларускім фальклорным сцяжком - для яго "гісторыя поспеху"

Па-трэцяе, Латышонак моцна цэніць камфорт створаны няшчырай польскай панскай дзяржавай, хаця і не ўголас. Уся дзейнасць бел. нац. меншасці ў Польшчы менавіта гэтай дзяржавай і спансіруецца, зусім не "паспяховай беларускай". Пераехаць да паспяховых беларусаў і раздзяліць тут з намі нашы поспехі шаноўны А.Л. не спяшаецца.

Па-чацвёртае, якая дзяржава можа быць без прававых падмуркаў, без доўгай гістарычнай легітымнасці? нават акадцы і тыя спасылаліся на шумераў і выдавалі сябе за іх папярэднікаў - разумелі гэты механізм пераемнасці. А А.Л. будуе (у сваёй галаве) Шчырае Мужыцкае Варварскае Каралеўства, якому непатрэбныя напісаныя на старабеларускай мове Статут і Метрыка ВКЛ.

ну але ягоныя парады мы перажывем менавіта дзякуючы ягонай крывадушнасці. Бо жывучы , звыклы да панскага камфорту, пад панскім прыгнётам, уплываць на нашу рэальную сітуацыю, ужо да нашага шчасця, ён можа толькі ў мінімальнай ступені.

хто ўбачыць - перадайце калі ласка.
4
Быхау / адказаць
15.10.2019 / 23:01
Valadzimir, Да , странно как-то все получается. К тому же Москва почему-то стремилась уничтожить летописи и предания, которые давали больше сведений. Скорее всего чего-то боялись и сейчас поддерживают свою же ложную версию, непринятую в науке.
3
Жвір / адказаць
16.10.2019 / 10:56
Valadzimir, назва "Літва" паходзіць ад назвы заходнеславянскіх плямёнаў люцічаў, якія "ссунуліся" на тэрыторыю цяперашней Беларусі (і ня толькі!) з Паўночнага Усходу Нямеччыны, прынесшы з сабою й імёны, якія даўно ўжо патлумачаны (глядзі хаця б камэнтары сп. Юзіка Крулеўскага, калі самому глуздамі раскінуць лянота), і назвы шматлікім цяпер гарадам. 
Менавіта яны першымі распачалі асыміляцыю балтаў у "нальшчанах". Межы іх позьняга (!) знаходжаньня (верхняе панямоньне) багата пазначаны ў Беларусі населенымі пунктамі з дасюль захаваўшыміся назвамі "Літва".

Гэтая назва й была агульнай назвай мясцовасьці для ўсіх беларускіх тэрыторыяў ад сучаснай цэнтральнай часткі й на паўночны захад. 

Чаму менавіта Наваградак стаўся цэнтрам яднаньня розных уладараньняў тагачаснай эліты на тэрыторыі цяперашней Беларусі ? Бо на той момант гэта быў цэнтар найбольш уразьлівага краю, сьпярша з боку Валыні, а потым татараў. Там найперш прысьпела разуменьне такой неабходнасьці. У далейшым адбылося далучэньне да таго аб'яднаньня й іншых цяперашніх Беларускіх тэрыторыяў, а палітычны цэнтар перасунуўся да Вільні, бо ўжо большая небясьпека пачала сыходзіць ад германцаў і з'явіліся стратэгічныя прэтэнзіі на вылоданьне аўкштотамі ды жамойцю, з выхадам да мора... Урэшце, у выніку перамогі ў Грунвальдзкай бітве, толькі ў пачатку 15 ст., большасьць тэрыторыі сучаснай Ліетувы, апошняй, увайшла ў склад Княства. Дык хто каго парабашчаў ??? 

Ну, але ж гісторыя й лёс распарадзіліся так, як і напісана "апошнія зрабіліся першымі" ды й адмаўляюць і перакручваюць падзеі, як ім трэба,.. і Латышонак ім у дапамогу...:))))
2
Юзік Крулеўскі / адказаць
16.10.2019 / 12:29
Valadzimir,

ліетувісы гэтаксама, як і беларусы, не могуць патлумачыць ні назва Літва, ні імёнаў літоўскіх князёў?

Могуць,не могуць! Пры гэтым у ліетувісаў ёсць палітычная замова дзяржавы да гісторыкаў, бо неяк трэба абгрунтаваць прыхватызаваную чужую гісторыю. А на Беларуі такой замовы няма! Тым больш, калі адкрыецца праўда, то яна вельмі не спадабаецца “старэйшаму брату”! Таму гэтай тэмай займаюцца энтузіясты, і далёка не беларускія. Ёсць такія працы расейскага даследчыка Олега Сокол-Кутыловского, чалавека, які чытае руны. Сярод усяго маю увагу прыцягнулі дзве працы: ДРЕВНЕЙШИЙ ЛИТОВСКИЙ ФЛАГ» – ЧЕЙ ЖЕ ОН?, а таксама Славянская руническая надпись на печати князя Миндовга. Гэта ўсё лёгка знаходзіцца ў інтэрнэце. Атрымліваецца, што ліетувісы, зноў жа лічуць чужое сваім. А што на тым ліетувіскім сцягу? Там -- выява трох мужыкоў і незразумелы надпіс рунамі, якія дагэтуль ніхто не прачытаў. А там напісана-- «ВЕ-ЧЕ ДА-ЩЕ НА-ДЕ-ЩЕ ЖИ-ХА-РА». То бок “Веча дала надзею жыхарам”.  І той жа сп. Сокал-Кутылоўскі, заўважае, што слова “жыхар” ёсць толькі ў сучаснай беларускай мове. У заключэнні аўтар адзначае:  Так чей же флаг изображен на Рис. 1? Вне всякого сомнения, это флаг раннесредневековой Пруссии, что и сообщается в книге [1]. Литвины Великого княжества Литовского – потомки выходцев из Пруссии и их наследники, даже они уже не имели прямого отношения к этому флагу, так как у них был установлен другой тип государственного устройства. Тем более к этому флагу никакого отношения не имеют предки современных литовцев, попавшие в состав ВКЛ уже после его образования. Но вот в отношении культурной преемственности, в частности по языковому признаку, к этому флагу сейчас ближе всего стоят белорусы, среди которых могут быть и потомки тех самых прибалтийских славян – выходцев из дохристианской Пруссии.
 
1
Юзік Крулеўскі / адказаць
16.10.2019 / 13:39
Жвір,

  Ведаеш, дзядзька, з 1973-1975 гг я служыў у ЦГВ (Чэхаславакія, Маравія, г. Крноў, на самай чэшска-польскай мяжы, нават хадзілі ў самаволку, праз рэчку, да палякаў. І ніякіх памежніках, толькі шыльды).   Часта ездзілі на палігон Лібава, кіламетраў мо за 50. І штораз мільгала прыдарожная шыльда з назовам Litovlany. Гэтая назва мне нагадвала на слых назву вёскі Літвяны ў Астравецкім раёне, дзе жыла мая цётка. Разоў 5 наведваўся ў тыя месцы.

Тут, дзён пяць таму, рашыў у інтэрнэце знайсці мапу той мясцовасці. На мапе, халера, не знайшоў тых Літаўлянаў. Можа замалая вёска, і таму на мапе не адзначаная? Але ёсць недалёка Літовель (Litovel). Натуральна, калі адбывалася анямечванне, то горад стаў называцца Littau. Гляджу ў чэскай Вікіпедыі, што ёсць горад з аналагічнай назваю ў Швейцарыі – Littau. Зразумела, перайшоў па спасылцы на швейцарскі сайт. Сайт жа сам перакладае “на общепонятный язык». Чытаю, што горад ўпершыню згадваецца ў 1178 г пад назовам Litovo. Ашалець!!! Калі запісаць па-нашаму – Літава, то бок Літва.

Праўдападобна, наогул, тэма “Літва” – агульна еўрапейская з’ява! І жамойты тут і блізка не стаялі. Бо Літва ёсць і ў Босніі і Герцагавіне на рацэ Босна.
– Ничего удивительного! Наши литовские войска стояли здесь на постое! Поэтому так і назвали — напісаў адзін жамойцкі прафесійны троль каментар на мой каментар пад адным з фільмаў А. Краўцэвіча.

Яшчэ раней, гадоў 10, даведаўся, што сённяшнія чэскія  гарады Літамышль, і Літамержыцэ, даўней мелі назоў Лютамышль і Лютамержыцэ. Прасочваецца яўная сувязь з люцічамі. І нарэшце, горад у Чэхіі – Літвінаў. Чытаем яго гісторыю:  
Самое старое упоминание датируется 1352 годом под названием Lutwinow . Слово происходит от сочетания древнегерманских слов liut - «люди» и wini - «друг», то есть Liutwin . От него произошло чешское имя L'utvín, позже Litvínov. Первоначально было два поселения - Верхний и Нижний Литвинов с крепостями.

  А потым немцы доўга і не замарочваліся, і пераклалі адпаведна – Leutensdorf. То бок – людзі+вёска (людская вёска).
 
1
Skarbnik / адказаць
16.10.2019 / 13:42
Даволі дзіўна чуць гэткія разважанні ад гісторыка. Напрыклад, Іван Жахлівы не быў расейцам, Марцін Лютэр – немцам, а Леанарда да Вінчы – італійцам, бо на абшары сучасных РФ, Нямеччыны, Італіі былі дзяржаўныя ўтварэнні з іншымі найменнямі. А што ўжо казаць пра жудаснага рабаўладальніка Гая Юлія Цэзара…
1
Жвір / адказаць
16.10.2019 / 16:22
Юзік Крулеўскі,
Бо Літва ёсць і ў Босніі і Герцагавіне на рацэ Босна.
Пра гэта я ўпершыню даведаўся з ліставаньня (выдавалася) Геніюш з М.Ермаловічам. А што да Літаўлянаў, дык, мяркую, што не памыляюся, ёсьць такі населены пункт і ў Беларусі. Не назаву дзе, але бачыў я гэтую назву на дарожным указальніку, памятаю я такую назву: "Літаўляны".

Карацей, прафэсыйным дасьледчыкам, якія маюць гонар і самастойнасьць, ёсьць чым займацца, замест таго, каб сядзець у тупіку, куды іх загналі інтарэсы чужой імпэрыі, а кагосьці й партбілет ці старая падпіска.
1
Юзік Крулеўскі / адказаць
16.10.2019 / 17:09
Жвір,

Ашалець! Пасля Вашага каментара, што Літаўляны ёсць і ў Беларусі, пачаў "гугліць" .... Літаўлянаў -- не знайшоў, а вось Литовляны -- ёсць!

Выйшаў на сайт ахвяраў палітычных рэпрэсій, чытаю: Фёдор Будовец, родился в 1892 г., Австрия, Литовляна вол., с. Пиллянщица; австриец; начальное;  .... Праўда, наколькі я разумею, гэта не Аўстрыя, а дакладней -- Аўстра-Венгрыя. Бо чыста славянскія назовы і імя з прозвішчам....                                 

1
Жвір / адказаць
16.10.2019 / 17:38
Юзік Крулеўскі,
наколькі я разумею, гэта не Аўстрыя, а дакладней -- Аўстра-Венгрыя...
Чаму не ? Цалкам можа быць, што й непасрэдна Аўстрыя. Дзяржава ці не цалкам займае былыя славянскія тэрыторыі. Вазьміце Грац, я быў там колькі гадоў таму. Гэта былы славянскі Градзец... Аўстрыйцы гэта не хаваюць, пра гэта кажуць у музэях, ды й стары горад яны так між сабою й называюць...

Літаўляны ў Беларусі павінны быць. Я ўжо калі ўбачыў, дык з часам магу забыць дзе, але, што бачыў, дык тое дакладна... На мяжы стагоддзяў, дзе мяне толькі не насіла там... :) Але гэта ўжо будзе пераход у афтоп...:))
5
Gaspadar / адказаць
16.10.2019 / 21:24
Дзядзя, вы не гісторык! Вы - г.......о. ваша пазіцыя -- поўная ахінея. Каму не трэба ставіць помнікі дык гэта: Суворавым, Дзяржынскім і тд. Калі для вас Сапега не герой – вы не гісторык, і ні халеры не ведаеце. Дзякуй за ўвагу.
1
вясковец / адказаць
17.10.2019 / 22:43
Тут магчымы два варыянты. Першы - Латышонак атрымаў навуковую ступень як даследчы ў такой навуцы, як "Навуковы камунізм" Другі - бывае з ўзростам чалавек зыходзіць, як гавораць у нас у Беларусі, з глузду. Я не бачу іншага варыянту. Такога чалавека толькі трэба шкадаваць.
1
Максим Дизайнер / адказаць
22.10.2019 / 21:54
Глядя на современную Беларусь. И учитывая исключительность заявления Латышонка, на фоне алкоголического коматозного позитивчика. Согшусь. А остальные - идите сами знаете куда.
Каб пакінуць каментар, калі ласка, актывуйце JavaScript у наладах свайго браўзера