Даслаць навіну
Знайсці
1
Axel Justas / адказаць
09.09.2019 / 17:29
 Шчыра рады, што ў Беларусі ёсць такія людзі як спадар Сяргей. А тое, што адбылося на адкрыцці—гучыць як нейкая фантастыка. Няўжо нешта глыбіннае сапраўды зварухнулася?
1
123 / адказаць
09.09.2019 / 17:33
Жыве Беларусь!
62
Алл / адказаць
09.09.2019 / 17:36
Сейчас они из него русского Ивана сделают!
31
Черная Русь / адказаць
09.09.2019 / 18:11
Алл,зачем из литовца делать русского? Витовт  вполне себе замечательный человек..герой Песни про Зубра и битвы под Грюнвальдом, перестроивший Гродненский замок, писавший грамоты письмом русским. достоин памятника в любом городе и в Гродно.. 
35
Черная Русь / адказаць
09.09.2019 / 18:33
админ, и почему опять коммент зажал? из-за того, что Витовт писал по-русски? :)
1
Northbelarusan / адказаць
09.09.2019 / 19:06
Алл, Чаго ты зьявіўся тут, каб пагаўкаць?
3
Юзік Крулеўскі / адказаць
09.09.2019 / 20:03
Черная Русь,

Ну, што з таго, што Вітаўт пісаў пісьмы па-руску, то бок на старамакедонскай мове? А палякі пісалі на латыні, і богаслужэнне было на латыні. А цяпер у нас -- па-беларуску, а палякаў -- па-польску. Як казаў ксёндз Сурыновіч, знаўца Бібліі, які да нас у Глыбокае прыязджаў з лекцыяй: "Мова Бібліі (руская) -- вытанчаны стыль! Народ яе проста не разумеў". Гэта была мова пісьма, якая аб'ядноўвала вялікія тэрыторыі, бо ўвесь просты люд размаўляў на сваіх мовах ці дыялектах. Украінцы -- па-украінску, беларусы -- па- беларуску. Руская мова Вітаўта -- для нас аналаг латыні. 

Яшчэ пытанне -- як Вітаўт размаўляў з просталюдзінамі?

Цытата тыдня:

«—Ягелло и Витовтъ – бѣлоруссы. Такое весьма лестное для мѣстнаго русскаго (бѣлорусскаго) народа открытіе сделала на дняхъ... «Gazeta Codzienna.». Правда, что открытіе это сделано ею въ пылу полемики съ извѣстнымъ литовскимъ меморандумомъ о притѣсненіи въ нашемъ краѣ литовцевъ поляками, опубликованномъ въ свое время въ итальянской печати, и имѣетъ цѣлью насолить литовцамъ, не болѣе. Однако же оно заслуживаетъ вниманія и по существу.
Ни Ягелло, ни Витовтъ въ національномъ отношеніи никогда себя литовцами не считали — говоритъ «Gaz. Codz.» – они  пользовались  исключительно  только  бѣлорусским языкомъ , который царствовалъ при великокняжескомъ дворѣ. Что же касается литовскаго языка, то мы не можемъ быть даже уверены въ томъ, владѣли-ли Ягелло и Витовтъ этимъ языкомъ.  Доказательствомъ  того,  какъ  безразлично относились литовскіе князья къ литовцамъ, можетъ служить тотъ фактъ, что уже князь Ольгердъ, чтобы обезпечить себѣ владѣние  русскою  частью  края,  добровольно  уступилъ крестоносцамъ сердце подлинной, этнографической Литвы — Жмудь. 
Далѣе слѣдуетъ, что эта несчастная Жмудь была выкуплена лишь кровью польскаго рыцарства, и что такимъ образомъ все-таки поляки дѣйствительно являются благодѣтелями литовцевъ. Можетъ быть, ради этого только у последнихъ и великіе князья Ягелло и Витовтъ отняты «Gaz. Codz.» и отданы бѣлоруссамъ (русскимъ). Тѣмъ не менѣе это признаніе поляками русскаго (бѣлорусскаго) перевѣса въ начальный періодъ исторіи великаго княжества литовскаго очень важно въ томъ отношеніи, что оно свидѣтельствуетъ, насколько неправы поляки въ своемъ стремленіи къ реставраціи въ нашемъ краѣ своей гегемоніи, которая доставлена была имъ ошибками литовскихъ князей и затѣмъ долго поддерживалась ошибками русскаго правительства прежнихъ временъ».
Крыніца: «ВѢСТНИКЪ ВИЛЕНСКАГО СВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВА». 1 ноября 1913 г., № 21, стар. 383.
0
Janusz / адказаць
09.09.2019 / 20:51
Якi ж гэта бальзам на сэрца кожнага мясцовага чалавека: беларуса, паляка, лiтоуца, лiтвiна. Няужо прыходзяць ужо часы калi у нашых гарадох ставяць помнiкi нашым продкам! Чакаем помнiкi усiм нашым князям!
13
Valadzimir / адказаць
09.09.2019 / 21:31
// Юзік Крулеўскі пісаў 09.09.2019 / 20:03 ... Цытата тыдня: «—Ягелло и Витовтъ – бѣлоруссы.... Крыніца:«ВѢСТНИКЪ ВИЛЕНСКАГО СВ.-ДУХОВСКАГО БРАТСТВА». 1 ноября 1913 г., № 21, стар. 383. // .............................................................................
Вабшчэта, шаноўны, прыведзеная Вамі цытата - нахабная  хлусьня аб гісторыі Літвы абодвух бакоў - і палякаў, і расейцаў. Але самае цікавае, што гэтую хлусьню зараз падзяляюць і прапагандуюць... цяперашнія беларусы. Сутнасьць гэтай хлусьні ў тым, што літву-літвінаў адносяць альбо да "балтаў" ("літоўцаў"), альбо да "беларусаў" ("рускіх") (сёньня беларускія "нацмены" ўжо адкрыта і настойліва называюць ВКЛ "беларускай дзяржавай")  І ніхто не жадае прызнаць літву-літвінаў асобным славянскім этнасам.
0
Сяржук Вінаградаў / адказаць
09.09.2019 / 22:02
Разам – i тыя народы, якiя так часта на бiтвы
Брат яго Вiтаўт вадзiў i, праслаўлены ў сечах шматлiкiх,
Зваўся “маланкай вайны”; непахiсны i вельмi рашучы,
Ратныя лейцы ў Лiтоўскай зямлi ён утрымлiваў моцна –
Там, дзе багата балотаў, дзе высяцца цёмныя пушчы...
Ян Вісьліцкі, "Пруская вайна".
7
Василиса / адказаць
09.09.2019 / 22:15
А чым Витаут вылучыуся , што яму помник? Тым ,што ажаниуся на сястры Мамая и прывеу вояу Мамая на ВКЛ, дзе яны дапамагали яму рабаваць лицьвинау ?
9
Valadzimir / адказаць
09.09.2019 / 22:51
Насколькі "аблічча (лицо) Гедымина адпавядае гістарычнай праўдзе", як запэўнівае Сяргей Аганаў, вельмі красамоўна дэманструе параўненьне дзьвух скульптур галавы - "Гедыміна" на другім фотаздымку ў гэтым артыкуле, і ягонага ўнука Ягайлы на саркафагу ў Вавелі (гэты партрэт бясспрэчна зьяўляецца дакладным).  Канешне, унук не можа быць копіяй дзеда, але асноўныя прапорцыі галавы і твару павінны быць падобнымі. У дадзеным выпадку, як здаецца, можна канстатаваць - нічога агульнага. Заўважу, што якраз пры параўнаньні добра бачна, што Аганаў надаў твару свайго "Гедыміна" яўна мангалоідныя рысы (адносна шырокі твар і шырокія скулы), характэрныя для "класічнага" рускага твару.
11
Черная Русь / адказаць
09.09.2019 / 23:09
нетолерантные тут некоторые админы..  я продвигаю русскую историю.. не нравится? отправляйте в игнор. сразу.. переживу.
0
Козік / адказаць
10.09.2019 / 00:31
>...я продвигаю русскую историю...

Дык мы не супраць.  Толькі расейскай гісторыі тут "продвігать" ня трэба.  Для гэтага ёсць процьма расейскіх сайтаў...
0
Гісторык / адказаць
10.09.2019 / 01:10
Пры сустрэчы запытаюся ў Аганава пра яго пляны. А што думаеце вы, сябры, Каму і дзе трэба пастанавіць помнік ?
0
Гісторык / адказаць
10.09.2019 / 01:18
Калюмны (ці па іншаму Слупы Гедыміна) на помніку з-за таго, што гэта родавы герб князя.
Родавы герб не раўняўся дзяржаўнаму (Пагоня). Дарэчы, аўтары з гісторыкамі кансультаваліся (былі спрэчныя моманты). Але ў цэлым ідэя помніка князю не вызвала пярэчанняў, як і яе мастацкае ўвасабленне.  
0
Лявон Баршчэўскі / адказаць
10.09.2019 / 07:43
Черная Русь,

вы прасоўваеце МАСКОЎСКУЮ гісторыю, а гэта нам не цікава: Полацак быў заснаваны да 862 году, Менск - да 1067-га, а Масква - толькі ў 1147 годзе. Пра Пецярбург нават і не кажу: мой дзед памятаў, як там першыя ліхтары ставілі...
1
Лявон Баршчэўскі / адказаць
10.09.2019 / 10:13
Valadzimir,

разьвешваньне блямбаў - не найлепшы аргумэнт у навуковай спрэчцы. Спробы выдаць жаданае за сапраўднае таксама да навукі ніякага дачыненьня ня маюць.
Ніхто не можа аспрэчыць той факт, што на тэрыторыі сучаснай Літвы абсалютная большасьць пахаваньняў і знойдзеных у іх культурных артэфактаў балцкага, а не славянскага тыпу (гэта ведае любы архэоляг-пачатковец).
3
Лит. / адказаць
10.09.2019 / 10:38
Черная Русь,я больше чем уверен, что Витовт писать не умел. Не барское это дело- писать.
0
litwin / адказаць
10.09.2019 / 11:30
Цяпер чарга Вітаўта +1
1
Жвір / адказаць
10.09.2019 / 11:57
на тэрыторыі сучаснай Літвы абсалютная большасьць пахаваньняў і знойдзеных у іх культурных артэфактаў балцкага, а не славянскага тыпу
І што ? Гэта толькі цьвердзіць, што жамойты ды аўкштоты не былі славянамі. А Valadzimir, як бачна, вядзе пра Літву й літвінаў... 
1
Valadzimir / адказаць
10.09.2019 / 22:50
// Лявон Баршчэўскі пісаў 10.09.2019 / 10:13  разьвешваньне блямбаў - не найлепшы аргумэнт у навуковай спрэчцы. Спробы выдаць жаданае за сапраўднае таксама да навукі ніякага дачыненьня ня маюць. Ніхто не можа аспрэчыць той факт, што на тэрыторыі сучаснай Літвы абсалютная большасьць пахаваньняў і знойдзеных у іх культурных артэфактаў балцкага, а не славянскага тыпу (гэта ведае любы архэоляг-пачатковец). // .......................................Шаноўны, пра што навукова спрачацца, калі, паўтараю ў чарговы раз - і гэта не маё жаданьне, а агульнавядомы банальны факт, - ніякіх "балтаў" гісторыя НЕ ведае! І значыцца ніякага дачыненьня да навукі не маюць усе "тэорыі" паходжаньня літвы, у якіх фігуруе гэты штучны тэрмін. Што да археалогіі "балцкай" Літвы, то фальсіфікатарамі гісторыі ў ёй "закапана" (схавана) ад грамадзкасьці тое-сёе надзвычай цікавае і нават сенсацыйнае.Хаця, чаму не. Прапаную рэдакцыі "НН" выкласьці заходнеславянскую канцэпцыю паходжаньня Літвы ад палабскіх люцічаў, у ісціннасці якой я абсалютна перакананы, і яе "навуковае абвяржэньне" перакананым прыхільнікам "балцкай" канцэпцыі паходжаньня літвы. Спадзяюся, чытачам "НН", а мне безумоўна, гэта было б вельмі цікава.
0
50 метраў ад Уніі Эўропэйскей / адказаць
15.09.2019 / 23:09
Чаму у Мінску?
У Мінску стаўце Глебу.
Вітаўта у Гародню. Побач з драўняным
0
Алл / адказаць
27.09.2019 / 13:13
У этого скульптора явно  выраженная  Восточнославянская  школа искусств .   Великие князья заказывая гравюры , делали все на западный манер . Атрибуты князей:  "скипидар " , " держава" , " корона " ," доспехи" , "оружие" несли сакральный смысл.   Если он из  Витовта слепит восточного славянина опять, то это будит позор на  всю Европу.
0
алесь менски / адказаць
28.09.2019 / 10:05
А Каліноўскага?
Каб пакінуць каментар, калі ласка, актывуйце JavaScript у наладах свайго браўзера