Даслаць навіну
Знайсці
16
Puszczanski Pan / адказаць
19.11.2017 / 11:24
Пра граблі.  Вось дзве цытаты з допісу Святланы Куль: "У сусветнай гісторыі няма прыкладу, калі б пабудова «грамадзянскай супольнасці» адбывалася без працэсаў асіміляцыі, нівеліроўкі этнічных ці расавых адметнасцяў. "  і  "Надзённым пытаннем для нас — тых, хто дбае пра будучыню «беларускага кантэксту» цяпер, з’яўляецца акурат не пільнае адсочванне роўнасці ўсіх этнічных супольнасцяў у межах Рэспублікі Беларусь (......), а выбар саюзнікаў, якія разам з намі гэтую Беларусь пабудуюць."  І вось скажыце мне, чым гэта адрозніваецца ад пазіцыі польскіх уладаў ў міжваенны час, якім "беларускі дыскурс" ня можа дараваць тое, што яны, адбудоўваючы сваю супольнасць пасля стогадовага перыяду асіміляцый рознага кшталту, не пільна адсочвалі роўнасці ўсіх этнічных супольнасцяў (пры чым тых, само існаванне якіх выклікала зразумелы скепсіс)???
https://nn.by/?c=ar&i=200689
https://nn.by/?c=ar&i=200689

17
Paweł / адказаць
19.11.2017 / 11:30
Святлана,
Нашы палякі, жыды, рускія, украінцы не могуць не быць беларускімі — бо яны, каб збудаваць «грамадзянскую супольнасць», гатовыя падтрымаць менавіта беларускі праект
Ці адмаўленне прадстаўнікамі беларускага праекту ў праве быць палякамі, жыдамі, рускімі, украінцамі ёсць добрым стымулам для гатоўнасці падтрымаць беларускі праект?
Вось звярніце ўвагу не на Канаду, ЗША ды Аўстралію з зусім іншым гістарычным досведам, а на суседку - Літву, дзе будуецца супольнасць грамадзянаў Літвы з літоўскай мовай, але няма падмены паняцця нацыянальнасці грамадзянствам. У літоўскіх СМІ Вы не пачуеце пра літоўцаў, а толькі пра грамадзянаў Літвы або жыхароў Літвы; не пачуеце пра маленькіх літоўцаў, а толькі пра дзяцей Літвы.

22
Paweł / адказаць
19.11.2017 / 11:43
Святлана, Вы добра напісалі, але, нажаль, абсалютна пераблыталі прычынна-выніковыя сувязі. Гэта не Раман Урбановіч сваім артыкулам выцягвае тыя ж граблі, але артыкул ёсць адказам спадарам накшталт Квяткоўскага, Чайчыца і Бабкова, якія невядома з якой мэтай лічаць неабходным увесь час шморгаць гэтымі граблямі, нахабна сцвярджаючы нешта накшталт "Палякаў няма, а ёсць толькі спаланізаваныя беларусы" ды "Усе грамадзяне Беларусі - беларусы".
Т. б. ніяк не Раман Урбановіч берыцца быць вызначальнікам "правільнай" прыналежнасці іншых асобаў, але адказ Вы адрасуеце Раману.
8
Эльжбета / адказаць
19.11.2017 / 11:57
Светлана, вы 100% правы. Только вот в чем мясцовая ""асаблiвасць". Если бы на месте беларусау у нас титульнай нацыяй были те же поляки или русские, то и вопросы такие бы и не возникли. Недаром именно советскость более всего пришлась да спадобы белорусам, где все нации вроде бы равны , а национальную идентичность не принято высовывать.
Потому и до сих пор белорусы не имеют национальной идеи, а национальные партии БНф и КХП не пользуются популярностью.Что такое с белорусами не так?
Лечится это или нет ?

5
Войшвід / адказаць
19.11.2017 / 12:19
Вось-вось, усё слушна. Галоўнае, што сёння мы маем у Беларусі НЕнармальную сітуацыю. Стагоддзі польскага і расейскага шавінізму спрабавалі знішчыць нас як народ, захаплялі цэлыя столкі нашае гісторыі і культуры. І сёння мы ВЯРТАЕМ СВАЁ - вельмі слушна сп-ня Куль прамовіла. Ніколі Горадня не была "польскаю" і ніколі Віцебск або Магілёў не быў "русскім городом" - былі польскія або расейскія каланізацыйныя працэсы і там, і там. І сёння мы вяртаем НАРМАЛЬНУЮ сітуацыю. А камусьці ў Польшчы гэта карціць і з'яўляюцца псеўданавуковыя артыкулы, дзе этнічныя межы Беларусі абвяшчаюцца "прыдураю Сталіна". Той, хто вяртаецца да ідэй вынішчэння цэлага народу, - мусіць быць гатовы да таго, што яго самаго фізічна знішчаць.
3
Святлана / адказаць
19.11.2017 / 12:40
Paweł,вы прапануеце нам ісці за літоўскім прыкладам. Добра, пойдзем - праз жорсткую літуанізацыю нелітоўцаў у міжваеннае дваццацігоддзе. Тады, пасля яе, мы таксама будзем "белымі і пухнатымі" у пабудове "грамадзянскай супольнасці" і будзем гаварыць пра "дзяцей Беларусі" Літоўцы не цяпер здзясняюць свой нацыянальны праект. Яны яго здзейснілі тады, калі беларусы на лесапавале ў Сібіры былі, ці вучылі ў школах вершык "kim ty jesteś - polak mały". Мы цяпер у хуткім тэмпе і без залішняй жорсткасці павінны праходзіць гэты этап, пры тым ва ўмовах, калі індывідуальнасць прызнаная сусветнай супольнасцю за найвышэйшую каштоўнасць 
3
Святлана / адказаць
19.11.2017 / 12:55
Paweł, Раман пакуль не надта ўмее аддзяляць свае думкі ад чужых, лаканічна перадаваць сэнс ідэі. У ягоным артыкуле ёсць яўная аўтарская пазіцыя адносна выразу "беларускія палякі, жыды, украінцы" - яна адмоўная. Калі вы лічыце, як і ён, што такі падыход непрымальны - вашае права, канешне. Але на маю думку, не прылічэнне прабеларуска настаўленых прадстаўнікоў гэтых этнасаў да беларусаў і ёсць найвялікшая стратэгічная памылка. І ёсць тыя самыя граблі. У аснове яе, гэтай памылкі, калі адкінуць усю дэмагогію і антрапалагічную тэрміналогію ў стылі Георга Зімля, ляжыць адно - упэўненасць, што беларусы не здольныя выпрацаваць уласны культурны праект, які быў бы больш прывабны для іх суайчыннікаў, чым іх уласныя.
3
гарадзенка / адказаць
19.11.2017 / 12:57
Цікавыя разважанні шаноўнай Святланы Яўгенаўны. Але я асабіста з паважаным мной прафесарам не магу пагадзіцца з некалькімі яе меркаваннямі.

Па-першае: С.Я. сцьвярджае што - нашы палякі, жыды, рускія, украінцы не могуць не быць беларускімі...  Але шматлікія гістарычныя факты сцьвярджаюць, што яны ніколі не былі і не будуць беларускімі, як палякі кажуць - така ест праўда.

Па-другое: "грамадзянскую супольнасць" яны будуюць выключна сваю і ніколі яны не падтрымлівалі і не падтрымаюць беларускі праект, бо яны ўпэўнены, што жывуць кожны на сваёй зямлі, якая належыць ім, а не беларусам.

І трэцяе - галоўнае. Зацягнулася фармаванне беларускай нацыі. Ёсць, вядома, тлумачэнне - дзяржаўныя ўлады знішчаюць беларускую нацыю, дашчэнту зрусіфікаваўшы народ, таму хоць Беларусь і лічыцца незалежнай, але гэта вельмі хісткае становішча. У апошні час падымаюцца спрэчкі з суседзямі па самаідентыфікацыі, і зразумела чаму, бо з дзяржаўнымі ўладамі і не можам, і не хочам змагацца, а з суседзямі бяспечняй. Але можа найважней нам зараз не распыляць сілы ў спрэчках з суседзямі (вядома, што трэба адстойваць свае інтарэсы) а ўсім згрунтавацца, каб хоць захаваць мову, бо найгоршае становішча ў нас зараз менавіта з мовай.

https://nn.by/?c=ar&i=200689
12
Коля / адказаць
19.11.2017 / 13:00

таго, што прапануе тытульны этнас, які жыве на гэтай зямлі


https://nn.by/?c=ar&i=200689
1- В Беларуси не существует никакой титульного этноса - смотри преамбулу конституциию. "Народ Беларуси" это не нация и не этнос, а именно "грамадзянская супольность". Термин "белорусский народ " в Конституции не встречается.
2 - Куль не учитывает что для полного разрушения ее концепции построеной на названии государственного образования - достаточно простого изменения названия. к примеру (гипотетически) Днепровско-неманская Республика.
3 - Глошатые асимиляции забывают, что для этого наше государство не имеент никаких ресурсов - ни внутренне ни внешне политических, ни экономических, ни уровня образовательной системы, и даже силовое подавление (как показывает опыт последних десятелетий) не поможет.
2
Войшвід / адказаць
19.11.2017 / 13:08
Puszczanski Pan
адрозніваецца тым, што ніякіх палякаў у ВКЛ/Беларусі ніколі не было, за выняткам жменькі ксяндзоў і чыноўнікаў. Калі ўжо падыходзіць з такімі меркамі, як польскія шавіністы, то хутчэй трэба казаць, што літвіны/беларусы маюць большыя гістарычныя правы на валоданне ўсходняй Польшчай. Узгадайце, колькі літвінаў прыехала з Ягайлам у Польшчу і якія пасады яны занялі. Амаль увесь Ягайлаў двор у Кракаве складаўся з літвінаў і русінаў, Радзівілы і іншыя літвіны займалі пасады біскупаў у Польшчы, валодалі землямі - на адрозненне ад палякаў, якім паводле прывілея 1447 году і Літоўскіх Статутаў было ЗАБАРОНЕНА валодаць землямі і займаць дзяржаўныя пасады ў ВКЛ. Палякі займаюцца тупарылай аднабаковай шавіністычнай прапагандай, калі вякаюць пра нейкіх "спрадвечных" палякаў у ВКЛ, за што неднаразова атрымвалі ў лыч, і атрымаюць яшчэ раз, калі не паразумнеюць.
14
Paweł / адказаць
19.11.2017 / 13:11
Святлана, т. б. Вы лічыце, што жорсткая асіміляцыя з нахабным навязваннем пэўнай ідэі большасцю меншасці ёсць цалкам прымальнай не ў ХІХ або ХХ, а нават у ХХІ ст., а потым здзіўляецеся, што беларускі праект не знаходзіць падтрымкі?! Ды яшчэ лічыце, што Раман граблі выцягвае? А як правільна - палякі бязмозглым стадам павінны рынуцца ў накірунку "правільнай" беларускай ідэі?
Хаця нават тут сумняваюся, ці пазіцыю квяткоўцаў можна лічыць пазіцыяй большасці беларусаў; улады існаванне палякаў не адмаўляюць; у побыце "звычайныя" беларусы таксама не адмаўляюць.
Фактычна ёсць толькі групка маргінальных, але з вялікімі амбіцыямі і вельмі старанным прасоўваннем сваіх "адзіных правільных" поглядаў, дзеячаў, ды інтэрнэт-тролі, якія пры любой нагодзе не забываюць падкрэсліць, што палякаў няма.
3
Войшвід / адказаць
19.11.2017 / 13:13
Paweł,
дайце калі ласка кароткі нарыс з'яўлення ў ВКЛ таго самага кансістэнтнага масіву "этнічных палякаў", пра які вы ўвесь час вякаеце, або дайце спасылку на адпаведную літаратуру. Думаецца, што вы не дасцё анічога апрача фэнтэзі Фіялка і Ко. пра тое што яшчэ калі в.к. Віцень і Гедымін выводзілі ў палон палякаў, то тыя палякі засноўвалі ў ВКЛ гарады, свае польскія бажніцы (!) і наогул пачуваліся лепей ніж у Польшчы (!) і ад тых часоў складалі асобную нацыю ў ВКЛ (!). Нічога апрача гэтага дзікага трызнення ў вас няма і не будзе, бо ніякае народнасці "палякаў" у ВКЛ/Беларусі ніколі не было, ёсць літвіны/беларусы-католікі, якім ксяндзы-шавіністы задурылі галаву.
5
Войшвід / адказаць
19.11.2017 / 13:21
Святлана,
прыраўнанне да Летувы ў любым разе ёсць цалкам няслушным, бо Лятува гэта такая штучная рэторта, прыраўноўваць якую да чагосьці наогул немагчыма. Мова не аб тым, што дзесьці існуюць нейкія меншасці, а аб тым, што ніякае меншасці, народнасці "палякаў" у нас ніколі не было, ёсць літвіны/беларусы з прамытымі ксяндзоўскім шавінізмам мазгамі. Таму іхняя рэінтэграцыя ні ў якім разе не ёсць нівеляваннем  нейкае меншасці і г.д., гэта толькі пазбаўленне іх ад хлуслівае прапаганды, вяртанне да каранёў і ўсяго толькі. 
Што тычыцца Летувы - то там такіх жа нашых літвінаў/беларусаў прымусілі лічыць сябе "этнічнымі летувісамі", Красоўскія сталі "Красаўскасамі", Грыбоўскія - "Грыбаўскайтэ" і г.д. Таму не бярэце Летуву як прыклад. Мы да іх яшчэ дабярэмся.
0
BND / адказаць
19.11.2017 / 14:21
Слушна, згодзен з Святланай Сільвестравай
0
Janek / адказаць
19.11.2017 / 15:49
Коля, Не дури белорусам мозги. Мы и без таких как ты разберёмся на своей земле и с Конституций и с правадыром , который её Конституцию изменил под себя.
12
Paweł / адказаць
19.11.2017 / 16:28
Войшвід, як паказала практыка, канкрэтна з Вамі, як і з іншымі асабліва ўпартымі дзеружынцамі ды квяткоўцамі, увогуле няма аб чым і безсэнсоўна дыскутаваць. Бо:
1. Упарта не чуеце і/або не разумееце ніякіх аргументаў апанентаў;
2. Не паважаеце і не прымяняеце прынятыя ў сучасным цывілізаваным свеце стандарты стаўлення да людзей з адрознай ад Вашай свядомасцю;
3. Лічыце выключнай сваю адну адзіную "святую праўду";
4. Не ўмееце адрозніваць розныя гістарычныя перыяды і працэсы, якія адбываліся раней і адбываюцца цяпер;
5. Нічога не ведаеце пра працэсы фармавання сучасных нацыяў, адпаведна не ў стане адрозніць чыстую этнічнасць ад нацыянальнасці, якая грунтуецца на свядомасці, а не на крыві;
6. Не разумееце, што катэгарычна нельга лезці ў брудных ботах у самасвядомасць іншых людзей;
8. Не ў стане прымяніць адзіныя крытэры для розных выпадкаў (напрыклад, мову або самасвядомасць у выпадку і беларусаў, і палякаў), адпаведна, не ў стане быць паслядоўнымі;
8. Лічыце цалкам прымальнымі нахабныя абразы ў якасці аргументаў, як, напрыклад, пісанне "палякі" у двухкоссі.
P. S. Адпаведна, яшчэ вялікае-вялікае пытанне, у каго больш прамытыя мазгі: у нас ксяндзамі або ў вас дзеружынскімі ды квяткоўскімі...
7
Paweł / адказаць
19.11.2017 / 16:41
Святлана, складваецца ўражанне, што мы з Раманам і Вы разважаем пра абсалютна розныя рэчы.
не прылічэнне прабеларуска настаўленых прадстаўнікоў гэтых этнасаў да беларусаў і ёсць найвялікшая стратэгічная памылка
Я выдатна разумею, што ёсць вельмі-вельмі шмат выпадкаў, калі чалавек прыняў беларускую свядомасць і ёсць беларусам, хаця яго бацькі лічылі сябе палякамі або ўвогуле прыехалі з іншых частак СССР пры саветах.
Гэта якраз ёсць натуральны працэс дабраахвотнай асіміляцыі, які, як Вы заўважылі паступова адбываецца ў любой нацыянальнай супольнасці.
Мы ж разважаем пра выпадкі, калі выразна жадаеш захаваць сваю нацыянальную тоеснасць, прама кажаш, што беларусам сябе не лічыш, а цябе ўсё адно нахабна цягнуць у беларусы, называюць беларусам ды адкрыта абражаюць пісаннем "паляк" у двухкоссі.
Не трэба далёка хадзіць - палічыце, колькі ўжо разоў напісана, што палякаў няма ды абразлівых "палякаў" у двухкоссях у каментарах пад гэтым Вашым артыкулам. Няўжо такім чынам можна збудаваць нейкую грамадзянскую супольнасць?

3
Puszczanski Pan / адказаць
19.11.2017 / 16:48
Войшвід
пан, відавочна, прэзентую мадэрновую, узнікшую толькі ў 21 стагоддзі канцэпцую літвінаў, як найвышэйшай стадыі развіцця ці дысцыляцыі беларусаў. Пры гэтым цалкам адмаўляецца ад гістарычнай традыцыі як літвінства (да якого ў традыцыйным сэнсе гэтага значэння я і сябе адношу), гэтак, практычна і ад ўсёй нашай краёвай гісторыі і культурнай спадчыны. Тыповая ілюстрацыя таго, як нацыяналізм, асабліва замешаны на фэнтэзійным успрыманні свету, у рэальнасці расчышчае сябе месца, вынішчая сляды папярэдніх эпох. Рыхтык як камуністы: разбурым да звання і пабудуем свой новы свет.
1
Бенедзікт / адказаць
19.11.2017 / 17:18
Спадарыня прафэсар мае рацыю, калі кажа: "У сусветнай гісторыі няма прыкладу, калі б пабудова «грамадзянскай супольнасці» адбывалася без працэсаў асіміляцыі, нівеліроўкі этнічных ці расавых адметнасцяў."

Сапраўды, давайце ўзгадаем дзе падзеля амаль некалькі мільёнаў беларусаў Смаленшчыны, Браншчыны, Пскоўшчыны? Яны былі русіфікаваны.

Дзе падзеліся сотні тысячаў беларусаў Беласточчыны? Яны былі спаланізаваны.

Нямеччына ўжо даўно анямечвае імігрантаў. Дарэчы, у Нямеччыне налічваецца каля 20 млн. чалавек іміграцыйнага паходжаньня. Толькі з Паўднёва-Усходняй Азіі немцы завезьлі каля 1 млн. жонак... Шмат зьмешаных шлюбаў (сужэнцы з Афрыкі, постсавецкай прасторы і г.д.), праз якія адбываецца асіміляцыя, адбываецца асіміляцыя і праз прымусувае вывучэньне нямецкай мовы і прышчапленьня нямецкай культуры...

Можна ўзгадаць адпаведныя прыклады і ў іншых краінах Эўропы. Добра гэта ці не - асіміляцыя? Не бяруся адказваць, але гэты працэс існуе. Не сумняюся, што і ў вольнай Беларусі будзе нешта падобнае...

Што тычыцца сёняшняга дня Беларусі, то мы ўсе сьведкі злачыннай асіміляцыі беларусаў (у беларускай дзяржаве!), Расеяй, праз навязаную нам "уласьць". Спадзяюся, што гэта ніхто адмаўляць не будзе...

0
Літвін-БЕЛАРУС / адказаць
19.11.2017 / 18:03
Усім хопіць месца: палякам  і рускім!
Давайце ўладкуем - наш дом БЕЛАРУСКІ !
Каб пакінуць каментар, калі ласка, актывуйце JavaScript у наладах свайго браўзера